Is

"Kvartetten som upplöstes". "Tusen vintrar", Isfestival i Uppsala 2016.

"Karyatid", svit på Icehotel, 2011. Anders Rönnlund och Johan Fremling.

Iskyrkan på Icehotel, 2010, Anders Eriksson, Anders Rönnlund, Johan Fremling.

 
 
 
 

Isglob skulpterad till Teologifestival 2012 i Uppsala Domkyrka ingående i utställningen "Brödet och Fiskarna".

Isgloben ljussatt av Jacob Östlund.